Beställ material och diplom

Sidan uppdaterades:

Ett viktigt arbete ni har framför er är att nå ut med information om bl a dopingreglerna till era medlemmar. Samt att visa att ni är en förening som aktivt står upp för en dopingfri idrott. Till er hjälp har Antidoping Sverige tagit fram nedan material som ni kan använda för att sprida budskapet om en dopingfri idrott. Materialet är kostnadsfritt och kan endast beställas av vaccinerade föreningar.

Materiel ska hängas upp väl synligt och under en längre period, gärna för både idrottsutövare och allmänhet/åskådare. Materiel, såsom banderoller, kan också lånas ut under kortare evenemang. Tänk på miljön och beställ inte mer än vad ni har användning för. Beställ hellre i flera omgångar. Fyll i formuläret längst ned på sidan. Din beställning kommer administreras inom ett par veckor.

Tänk på att hämta ut ditt paket i tid. Paket som går i retur till oss kommer att debiteras. 

Har du frågor, mejla info@antidoping.se eller ring 08-586 260 20.

Diplom

 


Foldrar

 

Affischer  

  

Banderoller

 

   

 Giveaways

         

       
Beställningsformulär
För avisering av paketleverans eller ifall vi vill fråga dig något.
Har ni fler anläggningar kan ni beställa ett diplom till varje anläggning. Ange antal.
En informationsfolder som tar upp det mest väsentliga en idrottare ska veta om för att undvika doping p g a okunskap. Viktigt för alla inom idrotten att känna till. Ange antal.
Liten informationsfolder som beskriver hur en dopingkontroll går till och tar upp idrottarens rättigheter och skyldigheter i samband med dopingkontrollprocessen. Ange antal.
Ange antal.
4-sidig informationsfolder om vad föreningen har att vinna på att vaccinera sig och hur vaccinationen går till. Riktar sig till föreningens ledare, styrelse och dopingkommitté i de föreningar som ännu inte vaccinerat sig. Ange antal.
Ange antal. Beställning av fler än totalt sex affischer (oavsett variant) ska motiveras i kommentarsfältet längst ned.
Ange antal.
Ange antal.
Ange antal.
Ange antal.
Ange antal.
Ange antal. Marknadsför Antidoping Sverige och antidoping.se.
Ange antal. Marknadsför Antidoping Sveriges e-utbildning Ren vinnare. Kan delas ut till idrottare t ex när ni informerar era medlemmar om er antidopingplan, gör diskussionsupplägget Antidopingsnack eller anordnar tävlingar.
Ange antal. Marknadsför Antidoping Sveriges e-utbildning Ren vinnare.
Beställer du många produkter till antalet, vill vi gärna veta i vilket sammanhang produkten ska användas.

Se över din beställning innan du klickar på Skicka. Är adress och postnummer korrekt?