Hero Gor En Plan

3. Gör en plan

Bra jobbat! Ni har precis diskuterat och bestämt vilka åtgärder som behövs för att er förening ska ha ett väl fungerande antidopingarbete. Nu är det dags att göra en antidopingplan!

Plan

Idrottsföreningar utan gym

Idrottsföreningar utan gymverksamhet använder mall för antidopingplan för IF.
Utgå från ert diskussionsunderlag i steg 2. 

Idrottsföreningar med gym

För idrottsföreningar med gym finns en mall att använda här.
Utgå från ert diskussionsunderlag i steg 2.

Efter att ni skapat er antidopingplan, glöm inte att anmäla er vaccination i steg 4.

Steg 4 - Anmäl vaccination