1. Kunskapstest

Hur mycket vet du om antidoping? Här kan du testa din kunskap. Testet består av tio slumpmässiga frågor.

Du kan läsa mer om frågan efter varje rätt svar. Gör gärna om testet tills du får alla rätt. Nya frågor kommer upp slumpmässigt. Lycka till!

Starta kunskapstestet här.

Pokal

Efter kunskapstestet går ni vidare till steg 2 Diskutera i styrelsen.