Hero Vaccinera Igen

Vaccinera igen

Det är nu ett tag sedan ni senast vaccinerade klubben mot doping. Handlingsplaner måste ständigt uppdateras och efter tre år är det dags att förnya vaccinationen mot doping.

Starta med en kort utvärdering av er gamla antidopingplan, genom att gå igenom utvärderingsfrågorna nedan. Sedan går ni vidare med diskussionsupplägget under steg 2 som leder fram till er nya handlingsplan under steg 3. Till sist anmäler ni er nya vaccination under steg 4. Upplägget har uppdaterats flera gånger sedan ni gjorde detta sist. Här följer instruktioner med några utvärderingsfrågor.

1. Läs igenom er nuvarande antidopingplan.

2. Utvärdera:

a) Har föreningen genomfört några åtgärder enligt er gamla plan i syfte att förhindra doping? Gör en lista över genomförda åtgärder.

b) Hur har det fungerat? Gör en kort bedömning av varje genomförd åtgärd.

c) Har ni haft nytta av er antidopingplan för att ta upp antidopingfrågan inom klubben? I så fall hur?

d) Har ni haft nytta av er antidopingplan i kontakter med andra intressenter som kommun och sponsorer? I så fall hur?

3. Gå vidare till Diskutera (steg 2) där ni går igenom hur det ser ut i klubben gällande kunskapsnivå och risker för doping, vad klubben kan göra i förebyggande syfte och hur man kan hantera akuta problem. Diskussionshandledningen uppdateras ständigt och kan därför ha ändrats en del sedan ni vaccinerade er första gången.

4. Uppdatera er gamla handlingsplan eller upprätta en ny beroende på vad diskussionen leder fram till (steg 3). 
OBS! Är er senaste vaccination gjord innan september 2023, använd den nya mallen för handlingsplan som finns under steg 3.

5. Till sist anmäler ni er nya vaccination (steg 4). 

Lycka till.