Kunskapstest

Antal genomförda tester: 37879

Antal frågor besvarade

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Fråga 1

 • Varje år bestraffas ca 5 procent av svenska idrottsutövare för brott mot dopingreglerna.