Kunskapstest

  • Antal frågor besvarade: 355 av 10

    Fråga 1

    • Idrottsutövare som vistelserapporterar begår ett brott mot dopingreglerna om de inte är på den plats de angivit när dopingkontrollfunktionärerna kommer dit.